metodyzm
Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt


Nasze Credo

Wyznanie wiary apostolskie

Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary nicejskie
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Boga
i z Ojca zrodzonego przed wszystkimi wiekami: Boga z Boga,
światłość z światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
zrodzonego, nie stworzonego, współistotnego z Ojcem,
przez którego wszystkie rzeczy się stały;
który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios,
i wcielił się przez Ducha Świętego z Marii Panny, i stał się człowiekiem:
za nas także ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem umęczony, i pogrzebany został;
i zmartwychwstał dnia trzeciego według Pisma;
i wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Ojca; i znów przyjdzie z chwałą
sądzić żywych i umarłych; którego królestwu nie będzie końca.
I w Ducha Świętego, Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem zarówno jest czczony i wespół uwielbiony;
który mówił przez proroków.
I w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest ku odpuszczeniu grzechów.
I oczekuję zmartwychwstania umarłych i żywota przyszłego wieku. Amen. 


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu


Credo