Poznańska parafia

zobacz 90 lat metodystów [info i zdjęcia]>


Trochę historii…

Początki zboru polskojęzycznego sięgają roku 1920. Wtedy to rozpoczęła
w Poznaniu działalność amerykańska misja Południowego Episkopalnego
Kościoła Metodystycznego, niosąc pomoc duchową i materialną zrujnowanemu
po I Wojnie Światowej miastu. Już w 1922 roku erygowano parafię metodystyczną.
Jednak brak uregulowań prawnych sprawił, że do 1946 roku parafia nie posiadała
stałego miejsca nabożeństw. Członkowie Kościoła zbierali się w różnych
wynajętych salach na terenie miasta (m. in. ul. Garbary róg Wielkiej, ul. Piekary,
ul. Grobla 25). Przez pewien okres nabożeństwa odbywały się na wynajętych
barkach pływających po Warcie z powodu braku możliwości wynajęcia innego
lokalu. W czasie II Wojny Światowej władze hitlerowskie zakazały nabożeństw
w języku polskim. Jednak metodyści, ryzykując utratę wolności a nawet życia,
zbierali się w domach prywatnych. Dla wielu Niemców zgromadzenia te były
wielkim świadectwem i nigdy nie zdarzyło się doniesienie do ówczesnych władz.

Okres powojenny przynosi unormowanie stosunków prawnych Kościoła.
Owocuje to otrzymaniem w 1946 roku zniszczonego wybuchem radzieckiej bomby
neogotyckiego kościółka po nieistniejącej parafii staroluterskiej przy ul. Ogrodowej 6.
Dzięki energicznej pracy parafian i pomocy ks. superintendenta Konstantego Najdera
oraz współwyznawców ze Stanów Zjednoczonych w czerwcu 1947 roku następuje
dedykacja odbudowanego kościoła pw. Świętego Krzyża do służby Bożej
.

Kościół św. Krzyża w Poznaniu

Zbudowany został w latach 1885-86 według projektu Bernarda Belowa dla zboru
staroluterskiego. Zniszczony w czasie II wojny światowej został przejęty przez Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny i odbudowany w 1947 r. według projektu K.Nowakowskiego.

Jest to świątynia jednonawowa na planie prostokąta, z trójkondygnacyjną wieżą
z ostrosłupowym hełmem. Nawa nakryta jest drewnianym stropem namiotowym,
a w kruchcie (w przyziemiu wieży) stropem beczkowym. Nieco podwyższone prezbiterium
wyodrębnione jest z nawy ostrołukową arkadą. Na jego froncie stół komunijny i kazalnica,
a w głębi ścianę zdobi alegoria Ostatniej Wieczerzy. Nawę zamyka drewniana empora
organowa. W ostrołukowych oknach witraże z warsztatu Zygmunta Kośmickiego
z lat 1970-84, będące ilustracją ewangelicznej przypowieści o siewcy (Mt 13).
Na bocznej ścianie nawy, tuż przy prezbiterium tablica pamiątkowa ks. Jana Kusa
(1919-88), superintendenta okręgu i prekursora ruchu ekumenicznego w Wielkopolsce
.

zobacz: Wieczór adwentowy 2006 r. [zdjęcia]>
zobacz: Godzina biblijna 2006 r. [zdjęcia]>
zobacz: Wieczór adwentowy 2009 r. [zdjęcia]>

Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża
Poznań, ul. Ogrodowa 6 (blisko Starego Browaru)


e-mail: kempoznan1@wp.pl

Rada zboru:
przewodniczący: ks. Jan J. Ostryk,
skarbnik: M. Reichelt-Correia,
sekretarz: G. Pełczyński.

Komisja rewizyjna:
Z. Kaczmarowski, W. Kowalska

metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu