metodyzm
Strona główna
Czytelnia
» kazania Jana Wesleya
» dokumenty Kościoła
» inne


» Zasady Socjalne

 
Preambuła
My, członkowie Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego wyznajemy wiarę
w Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem, w Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela, oraz w Ducha Świętego, naszego Przewodnika i Obrońcę.

Wiemy, że jesteśmy całkowicie zależni od Boga w narodzinach, życiu, śmierci
i wieczności. Ugruntowani w Bożej miłości uznajemy, że życie jest dobrem
i wyznajemy nasze różnorakie grzechy wobec woli Bożej objawionej nam
w Jezusie Chrystusie. Nie zawsze byliśmy dobrymi zarządcami tego, co zostało nam powierzone przez Boga Stwórcę. Byliśmy leniwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa w jego misji zgromadzania wszystkich ludzi we wspólnotę miłości. Wezwani przez Ducha Świętego do stania się nowym stworzeniem w Chrystusie, opieraliśmy się kolejnemu wezwaniu do stania się ludem Bożym we wzajemnych stosunkach oraz w odniesieniu do planety na której żyjemy.

Wdzięczni za przebaczającą miłość Bożą, w której żyjemy i przez którą jesteśmy osądzani, potwierdzając swe przekonanie, iż każdy człowiek jest nieocenioną wartością, odnawiamy swe oddanie na rzecz wiarygodnego świadectwa Ewangelii, nie tylko po krańce Ziemi, ale także pośród naszego codziennego życia i działania
.


czytaj cały dokument>
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu