Co nas czeka w 2016 roku?


Rok 2016 przyniesie cały szereg ważnych wydarzeń, które w sposób istotny mogą zmienić bieg metodystycznego świadectwa w świecie i naszym kraju. Poniżej przegląd najważniejszych z nich:

19 marca
– zgromadzenie Nadzwyczajnej Konferencji Dorocznej KEM w RP w Warszawie celem ewentualnego uchwalenia nowego Prawa Wewnętrznego. Nowe Prawo powinno polepszać funkcjonowanie Kościoła w Polsce a nie ją pogarszać.

10-20 maja
– obrady Konferencji Generalnej KEM w Portland, Oregon, USA.

12–18 maja
– Walne Zgromadzenie Towarzystw Biblijnych w Filadelfii, USA.

24–26 czerwca
– obradować będzie Konferencja Doroczna (Synod) KEM w RP.

28-31 sierpienia
– Światowa Rada Metodystyczna (The World Methodist Council) poprzedzająca zwykle zgromadzenia Światowej Konferencji Metodystycznej (The World Methodist Conference), zajmująca się między innymi ogólnoświatowymi sprawami Kościołów metodystycznych , np. Światowymi dialogami ekumenicznymi, prawdopodobnie przyjmie kolejny raport z rozmów z Komisji metodystyczno-rzymskokatolickiej. Obrady odbędą się w Huston, Texas, USA

31.08–3.09.
– World Methodist Conference (Światowej Konferencji Metodystycznej) pod hasłem „Jeden Bóg, jedna wiara, jeden lud, jedna misja”. To biblijne hasło z listu św. Pawła do Efezjan ma jednoczyć, nie przekreślając różnic.

Na podstawie różnych źródeł opracował ks. dr E. Puślecki

Źródło: metodysci.pl

.

metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu