metodyzm
Strona główna
Wydarzenia90 lat metodyzmu w Polsce

Po pierwszej wojnie światowej odrodzona Polska potrzebowała
duchowego i materialnego wsparcia. Z pomocą przyszli
między innymi amerykańscy metodyści. Swoją działalność
Misja Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego
rozpoczęła w Poznaniu, tak jak w innych dużych miastach
Polski, w 1920 roku od otwarcia jadłodajni dla studentów.
W tym czasie praca w Poznaniu koncentrowała się na niesieniu
pomocy socjalnej. Stolica Wielkopolski stała się, obok Warszawy,
Lwowa, Krakowa, Cieszyna i Wilna, głównym ośrodkiem działania
Misji Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego,
która przejawiała się, oprócz działań socjalnych,
w dystrybucji Biblii lub egzemplarzy Nowego Testamentu
oraz innej literatury chrześcijańskiej. W roku 1922 powstał zbór
polskojęzyczny. Niestety do roku 1946 nie posiadał stałego
miejsca nabożeństw.

Dopiero po drugiej wojnie światowej zbór dostał zgodę
na odbudowę, zniszczonego w czasie działań wojennych,
kościoła po niemieckiej społeczności staroluterskiej
w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 6.

 
Dedykacja kościoła nastąpiła w czasie uroczystego nabożeństwa
w niedzielę 8 czerwca 1947 roku, w czasie którego kazanie wygłosił
bp Paweł Garber z USA.

Uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 90 lecia działalności
polskich metodystów w Poznaniu oraz 65 rocznicy odbudowania
kościoła odbyło się 10 czerwca 2012 roku w naszym kościele
przy ul. Ogrodowej 6 w Poznaniu z udziałem Zwierzchnika Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego w RP bp. dr. Edwarda Puśleckiego.
zobacz zdjęcia>

                                                                                       ks. sup. Jan OstrykKościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu90 lat metodyzmu w Polsce