"A miał być ogrodnikiem"
TVP 2, wtorek, 18 lutego 2014, godz.6.30

Reportaż przybliża postać brata Andrzeja Malickiego, zwierzchnika naszego Kościoła.
Obradująca od 13 do 16 czerwca 2013 r. w Klarysewie i Warszawie 92. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła dokonała wyboru na ten urząd ks. Andrzeja Malickiego, dotychczasowego pastora Parafii Nowego Przymierza w Katowicach. Nowo kreowany zwierzchnik Kościoła urodził się w 1963 r. w Bydgoszczy w rodzinie metodystycznej. Uczęszczał do Technikum Ogrodniczego w Szubinie koło Bydgoszczy. Jak sam stwierdził, jego droga życiowa i życiowe powołanie uległo zmianie po jednej z rozmów ze swoim duszpasterzem ks. Michałem Jamnym, który w jednej z rozmów zasugerował, że być może jako kandydat na ogrodnika widziałby siebie w pracy w nieco innym ogrodzie. W roku 1989 ukończył studia teologiczne uwieńczone tytułem magistra teologii ewangelickiej.

Od samego początku swojej służby w Kościele wykazywał duże zaangażowanie w działania młodzieżowe, ewangelizacyjne i misyjne. Nic więc dziwnego, że jako młodego, obiecującego kandydata do kościelnej służby władze Kościoła zaangażowały najpierw na stanowisko przewodniczącego Komitetu Młodzieżowego (lata 1984–1988), a następnie skierowały na specjalny kongres ewangelizacyjny, który pod egidą szeroko znanego w kręgach metodystycznych ewangelisty sir Alana Walkera odbywał się w Australii. Jako przewodniczący Komitetu Ewangelizacyjnego z dobrym skutkiem organizował od 10 lat kościelne zjazdy ewangelizacyjne, na których gromadzili się metodyści z wszystkich zakątków Polski. Ostatnie takie zgromadzenie, w którym uczestniczył zarówno jako organizator, jak i zwierzchnik Kościoła, odbyło się w sierpniu 2013 r. w Spale.

Od roku 1997 pełni obowiązki pastora Parafii Nowego Przymierza w Katowicach z filiałem w Wiśle. W latach 1992–1996 był sekretarzem Rady Kościoła, a od roku 2009 wchodzi w kierownicze struktury metodyzmu europejskiego – jest członkiem Europejskiej Rady Metodystycznej. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. Jego mottem w pracy i życiu są słowa: „Nie bój się, tylko wierz”.

W programie o nowym zwierzchniku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego mówią duchowni metodystyczni i innych wyznań oraz przyjaciele.

Źródło: metodysci.pl

.

metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu