Program Nabożeństw Ekumenicznych 2015

Jezus rzekł do Samarytanki: "Daj mi pić!"
(J 4,7)


DATA GODZ. MIEJSCE
1 8.01 18.30

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Franciszka Serafickiego,
Poznań, ul. Garbary 22

kolędy przy żłóbku

2 12.01 17.00

Kościół Rzymskokatolicki
pw. Chrystusa Króla,
Chojno nad Wartą


3 18.01 18.00

Kościół baptystów 
os. Polanki, Poznań

4 19.01 18.00

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Świętego Krzyża,
Poznań, ul Ogrodowa 6


5 20.01 18.30

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Rodziny, 
ul. Promienista 131 Poznań


6 21.01 18.00 Kościół Polskokatolicki
pw. św. Kazimierza
ul. Bydgoska 4, Poznań


7 22.01 18.00

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Andrzeja Apostoła
Boruszyn 53

8 23.01 10.00

Areszt śledczy
ul. Młyńska, Poznań


9 23.01 19.00

Kościół Zielonoświątkowy
ul. Grunwaldzka 55, Poznań


10 24.01 18.00

Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej, Poznań, ul. Obozowa 5


11 25.01 18.00

Kościół Prawosławny
św. Mikołaja
ul. Marcelińska, Poznań

12 26.01 18.00

Kościół Rzymskokatolicki 
Pniewy

siostry urszulanki

13 29.01 20.00

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Wojciecha
Poznań, Wzgórze św. Wojciecha 1


14 31.01 18.00

Kościół Rzymskokatolicki
pw. Matki Bożej Królowej Rodzin
Borówiec

15 13.02 19.00

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Wojciecha
Poznań, Wzgórze św. Wojciecha 1

wieczernia


Terminy i miejsca, w których ks. Jan Ostryk wygłasza kazania:
1. 12 stycznia Chojno nad Wartą
2. 20 stycznia ul. Promenista
3. 21 stycznia ul. Bydgoska
4. 22 stycznia Boruszyn
5. 23 stycznia Areszt Śledczy
6. 31 stycznia Borówiec

Pozycje 1, 2, 4, 6 - Kościoły Rzymskokatolickie; 3 Kościół Polskokatolicki
metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu