Obradowała 93. Konferencja doroczna (synod) KEM w Polsce
27-29 czerwca 2014 r.

W dniach 27-29 czerwca br. w Klarysewie obradowała 93 Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP (synod). Obrady  przebiegały   pod hasłem: "Bliżej Boga, bliżej ludzi". Wzięli w niej udział  duchowni oraz delegaci świeccy z parafii.

Konferencja m.in. przedyskutowała propozycję nowego prawa wewnętrznego. Dalszymi pracami nad nim zajmie się kościelna komisja. W czasie niedzielnego nabożeństwa ordynowano na prezbiterów dwóch diakonów: Ryszarda Zimonia z Pabianic i Krzysztofa Kłuska z Gliwic. (za metodysci.pl)

Kazanie Zwierzchnika, lista zamianowań i zdjęcia tutaj: metodysci.pl.

metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu